Ordenantzak

Mankomunitatea

Ordenantzak

Ordenantzak

1. Hiri hondakin solidoen kudeaketa arautzen duen ordenantza.
NAOn argitara emana 1990-12-26an, 156. zenbakian.
Aldaketak:
• 2000/12/18ko NAOn argitaratua.
• 2006/12/20ko NAOn argitara

2. Zaborrak biltzeko eta tratatzeko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.
NAOn argitara emanak 1990-12-26an, 156. zenbakian.
Aldaketak:
• 2006/12/20ko NAOn argitaratua

“Urtero erabiltzaileen mailak eta hurrengo urtean kobratuko diren tasak biltzen duen ordenantza fiskalaren eranskina aldatu egiten da. 2012. urteari dagozkion tasak 2011-10-5ko bileran onartu ziren eta 2011ko abenduaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu”.